Junta Directiva

PRESIDENTA                                 Montserrat Argelich i Solé

VICEPRESIDENT 1r                     Joan Sellés i Jorba

VICEPRESIDENT 2n                    Gerard Paradell i Andreu

TRESORERA                                 Anna Morera i Paradell

SECRETÀRIA                                Sílvia Tomàs i Poch 

CAP DE PREMSA                         Sandra Paradell i Andreu               

ORGANITZACIÓ                            Pere Pineda i Marimon

                                            Jaume Prat i Salat

LOGÍSTICA                                     Josep Pons i Tomàs

                                                          Antoni Aure i Sánchez

VOCALS                                          David Andreví i Blanco

                                                          Pere Argelich i Carles

                                                          Ramon Llenas i Gou

                                                          Magí Molas i Pineda

                                           Antoni Pineda i Marimon