BANDERERS 2020

JAUME SOLER I VIDAL

 

Portador de la bandera petita

ANNA MARIA MENSA I GIL

 

Portadora de la bandera gran